Al. HUSAR – Curente literare de la clasicism la postmodernism

39,00 lei

Format A5, 354 pagini

Lucrarea de faţă, rezultatul unei întinse lecturi în istoria esteticii (inseparabil de istoria artei), este o analiză a curentelor, mai exact a concepte­lor – şi implicit a concepţiilor – ce stau la baza lor şi conduc sau domină creaţia artistică pe diferitele trepte ale dezvoltării, fundamentează sub raport teoretic evolu­ţia ei.

Insistând mai ales pe acele concepte care exprimă relaţia fundamentală angajată în studiu pe dimensiunea istorică a artei, autorul a încercat un demers analitic având o dublă finalitate: pe de o parte înţelegerea acestei relaţii, pe de alta a curentelor artistice înseşi în optica ei. De­mers care prin perspectiva ce ne-o deschide, condensând rezultatele acestei anchete informative, extinzând, într-un sens, imaginea artei la nivelul de ansamblu, include în sine o virtuală sinteză sau convergenţa unei sinteze, căreia îi anunţă terenul.

Categorie: