Constantin CIOPRAGA – Între Ulysse şi Don Quijote

39,00 lei

Format B5 (Academic), 240 pagini

Este prima carte postumă a lui Constantin Ciopraga, cel care a fost profesor peste 50 de ani la catedra de literatură clasică a Facultăţii de limbă şi literatură a Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, critic şi istoric literar, membru al Academiei Române, personalitate de prim rang a culturii noastre.

Între Ulysse şi Don Quijote este în fapt un studiu comparatist, aşa cum a procedat şi în cartea Personalitatea literaturii române, având drept miză situarea (şi integrarea) literaturii române în context european. În tot, Între Ulysse şi Don Quijote este o sinteză a literaturii române autentice plasată în context european, într-un studiu comparatist de mare forţă, acuitate şi rafinament, care stârneşte interesul atât al specialiştilor în domeniu, cât şi a iubitorilor de valori autentice ale culturii române.

Categorie: