Dosoftei – Psaltirea pre versuri tocmită

54,00 lei

Format B5, 400 pagini

O ediţie critică  în îngrijirea poetului Daniel Corbu este adusă în faţa cititorului pentru a mai da o dată seamă privitor la vocaţia culturală a ilustrului mitropolit al Moldovei, considerat şi primul nostru poet cult de excepţie.

Ediţia beneficiază de aprecieri critice emise de cercetători ai operei pe o perioadă de trei secole, note, selecţii de referinţe critice dintre 1735 – 2012 şi o prefaţă semnată de poetul Daniel Corbu.