Dumitru FURTUNĂ – Cuvinte şi mărturii despre Ion Creangă Vol. VII

22,00 lei

Format A5, 148 pagini

Acribios cercetător, D. Furtună avea să se aplece asupra manuscriselor lui Creangă, predate deja Academiei Române. Astfel, acest folclorist, pedagog şi teolog (1890-1965) editează în 1915 Cuvinte şi mărturii despre Ion Creangă, carte de care s-au folosit mulţi cercetători ce au urmat, de la Jean Boutière până la George Călinescu.

Cartea de faţă, care apare în colecţia „Biblioteca Ion Creangă”, adaugă studiilor din 1915 un număr de articole publicate în diferite reviste în perioada 1915-1949. Sunt articole de cercetător aplicat la secvenţe din viaţa lui Creangă (Creangă şi mergerea la teatru a clericilor, Şcoliţa lui Creangă, Catehetul Creangă) sau scrisori şi documente de familie, în fine, contribuţii extrem de valoroase pentru istoriografia marelui scriitor.