Emilian MARCU – Sfera de apă

55,00 lei

Format B5, 720 pagini

Poet metafizic, venit pe linia de aur a poeziei moldave, Emilian Marcu se înfăţişează în Sfera de apă, princiara antologie de autor, în colecţia Ediţii critice, în hainele sărbătoreşti ale viziunilor sale lirice fiinţiale, viziuni neviciate de noile steme şi episteme ale experimentalismului de atâtea ori facil şi teribilist.

Această masivă antologie propusă de Emilian Marcu (cu o prefaţă de Adrian Dinu Rachieru şi o postfaţă de Theodor Codreanu), prilejuieşte reîntâlnirea cu un poet încrezător în destinul său, ştiind prea bine că „literele zămislesc miracolul”. Antologia de faţă, propunând o capricioasă selecţie de autor (nici sentimentală, nici valorică, suntem preveniţi), ne îngăduie să examinăm o luminoasă traiectorie lirică.

Ceea ce-l diferenţiază pe Emilian Marcu de majoritatea poeţilor optzecişti sunt legăturile sale, aproape indisolubile, cu sfânta armonie clasică. Meditaţiile, reveriile, jocul eufoniilor, textuarea clasică şi muzicalizată, patosul iniţiatic impun un autentic poet neoromantic, un acribios constructor care-şi concepe fiecare carte ca pe o importantă piatră pentru templul său liric.