G. Topîrceanu în amintirile contemporanilor – Antologie de Silvia Popescu

34,00 lei

Format A5, 340 pagini

Format la strălucita şcoală a Vieţii Româneşti, în apropierea lui Garabet Ibrăileanu şi la căldura prieteniei lui Mihail Sadoveanu, G. Topîrceanu a devenit un poet apreciat în toate mediile, care se bucură şi azi de o benefică actualitate. Cartea de faţă, adunând evocări scrise de prieteni (Otilia Cazimir, Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, Demostene Botez, Tudor Arghezi, Gr. T. Popa, Al. Philippide ş.a.) se constituie într-un document care întregeşte datele personalităţii marelui poet.