Ion BRAD – Jocul de-a bunicii

19,00 lei

Format B5, 40 pagini color

Poet, romancier, eseist, dramaturg, traducător, a purtat o vastă corespondenţă cu scriitori ai vremii, material din care se nutresc câteva volume de memorialistică, interesante pentru cei ce vor studia atmosfera ideologică şi spirituală din anii regimului ceauşist.

A scris despre figurile luminoase ale Şcolii ardelene, despre spiritul Blajului, despre frustrările credincioşilor „uniţi” greco-catolici, urgisiţi sub regimul comunist, nici  acum repuşi cum se cuvine în drepturile lor istorice. Aflat din prima tinereţe, prin liberă opţiune, în „fruntea bucatelor” pentru breasla scriitoricească, poetul Ion Brad este cazul rarisim al celui care, rămânând omenos în toate ce a întreprins, nu a făcut vreun rău şi de aceea nimeni nu a avut motive să-i întoarcă spatele după 1990. A fost un om sub vremi, dar a rămas un om. Şi un poet ce merită atenţia cititorului onest. Căci e nevoie şi de onestitatea celui ce se împărtăşeşte de la lumina cuvântului.

Poeziile din acest volum sunt însoţite de numeroase desene realizate de pictoriţa Maria Mănucă. Sunt poeme prinţare, dinamice, care crează un univers original, între ele: Jocul de-a bunicii, Iarna în codru, Pui de aur fără cloşcă, Aurică Aurel, Discuţie cu omul de zăpadă.