Ion CREANGĂ – Opere

49,00 lei

Format B5, 532+40 ilustraţii nenumerotate

Ediţia critică alcătuită de Daniel Corbu adună tot ceea ce a scris Ion Creangă: poveşti, povestiri, Amintiri din copilărie, poezii, teatru, articole, scrisori.

Ea beneficiază de un aparat critic, cu extrase din exegezele a 16 importanţi critici literari români (între care N. Iorga, G. Ibrăileanu, Jean Boutière, G. Călinescu, Tudor Vianu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Vasile Lovinescu, Valeriu Cristea), de un dicţionar de arhaisme şi regionalisme, precum şi de un itinerar biografic extins, o bibliografie şi o prefaţă semnate de Daniel Corbu.