Irina-Isabella SAVIN – Metode educaţionale interactive utilizate la ora de dirigenţie

19,00 lei

Format A5, 128 pagini

Lucrarea de faţă doreşte să vină în ajutorul profesorilor diriginţi/consilieri cu mai multă sau mai puţină experienţă. Informaţiile de actualitate din această carte se referă la noi tehnici şi metode educaţionale, făcând referire la rolul educaţiei, la însemnătatea şi rolul dirigenţiei.

În cuprinsul cărţii se regăsesc aplicaţii precum studii de caz sau proiecte educaţionale şi cercetări aplicative ca în capitolul intitulat „Valori profesionale” Cartea este structurată în opt capitole, având o prefaţă semnată de Conf. Dr. Elena Dimitriu Tiron, cadru didactic universitar la Univ. Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, departamentul pentru pregătirea personalului didactic.

Lucrarea se dovedeşte a fi importantă prin însăşi abordarea temei, ştiut fiind că avem de-a face cu un domeniu destul de dificil şi lipsit de astfel de lucrări de metodică.