Johann Wolfgang GOETHE – Suferinţele tânărului Werther

28,00 lei

Format A5, 166 pagini

Suferinţele tânărului Werther au însemnat unul din marile suc­cese ale acelui secol al XVIII-lea atât de bogat în evenimente de cultură, atât de interferat de influenţe şi contradicţii şi punctat cu date atât de celebre.

Werther e un exaltat, un pasionat, a cărui viaţă interioara e mai vie, mai colorată, mai variată decât cea din afară, aşa încât pasiunea lui brusc născută pentru Lotte, fiica cea mai vârstnică a unui funcţionar văduv, cu o casă de copii, îi va răsturna viaţa. Lotte e logodită cu Albert, un om modest şi destul de mediocru pentru gustul lui Werther, dar nu mai puţin înţelegător pentru ciudata situaţie care se naşte, căci Werther îi va iubi pasionat şi pur logodnica sub ochii lui binevoitori.

În Werther, operă scrisă în plină perioadă Sturm und Drang, personalitatea autorului se afirmă cu o putere infinit superioară celorlalte creaţii, conflictele lui exterioare şi interioare se mani­festă nemijlocit. Goethe a croit pentru sine o haină a acelei clipe, plină de problemele noii mişcări literare, care erau propriile lui probleme. Chinul geniului înconjurat de un mediu neprielnic, de filistini, care ridică în calea trăirii intense şi cât mai cuprinzătoare a clipei o serie de obstacole convenţionale, stupide, fatale pentru erou, critica violentă a stărilor de fapt din Germania, trădând un mare potenţial de răzvrătire, o revoltă socială puternică, dar in­eficace; pasiunile violente care dădeau iluzia libertăţii măcar lăun­trice tinerilor intelectuali bântuiţi de teama sterilităţii spirituale, toate acestea sunt elemente constitutive ale problematicii romanului, împrumutând recuzita ideologică a Sturm und Drang-ului.