Nicolae IORGA – Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor

69,00 lei

Format B5 (Academic), 614 pagini, copertă legătorie manuală

Autorul însuşi mărturiseşte: „Nu mai trebuie să stărui asupra nevoii ce era de a da clerului nostru şi acelor persoane care se interesează de Biserică, în care se cuvine a vedea una din formele cele mai vechi şi cele mai bogate ale vieţii noastre naţionale, o carte în care să se înfăţişeze, pe temei de acte autentice, întrebuinţate cu spirit critic, o istorie a dezvoltării Bisericii româneşti, în serviciul căreia stau unii şi pentru buna stare şi rostul cinstit al căreia au datoria de a se îngriji ceilalţi.

Dacă o parte din lucrările mele nu m-ar fi pregătit pen­tru sarcina de a scrie Istoria Bisericii Româneşti, dacă ele nu mi-ar fi pus la îndemână un material adunat laolaltă, criticat şi adus în legătură cauzală, n-aş fi primit sarcina ce mi se făcuse onoarea de a mi-o încredinţa.

Istoria Bise­ricească a Românilor constă – şi există în această calitate — din necontenitul joc de înrâuriri culturale, de mişcări în domeniul ideilor, de schimburi de conştiinţă, de colaborare pe teren cultural — cu ţinta religioasă osebitoare, în tot cuprin­sul neamului. E urmărirea pe bază naţională, în hotare na­ţionale, în condiţii sufleteşti naţionale a legăturilor acelora dintre oameni, ca suflete vii răspunzătoare, dăruite cu ne­murire, şi fiinţa dumnezeiască veşnică din care ele pornesc după învăţătura revelată cuprinsă în cărţile sfinte şi lămu­rită prin apostoli, prin Sfinţii Părinţi şi prin teologii celor dintâi timpuri.”

Este cea mai completă istorie a bisericii şi a vieţii religioase a românilor de la începuturi până aproape de mijlocul secolului XX.