Nicolae Labiş în amintirile contemporanilor – Antologie de Daniel Corbu

39,00 lei

Format A5, 482 pagini

Odată cu moartea lui Nicolae Labiş, survenită în 10 decembrie 1956, la vârsta de 21 de ani, se pune pe tapet în România, mai abitir, mitul rimbaldian al poetului tânăr. Moartea sa, la douăzeci de ani şi încă unul, a redus la tăcere întreaga lume literară. Tânărul Labiş venea în linia unor destine de mari poeţi frânte prea devreme (Cîrlova, Eminescu, Iulia Haşdeu, Magda Isanos), iar trecerea neaşteptată la poporul stelelor, la vârsta la care mulţi poeţi îşi caută un drum, a provocat aprinse discuţii în presa literară şi nu numai.

Câţiva prieteni şi colegi de la Şcoala de literatură au scris cărţi (Gheorghe Tomozei, Florin Mugur), au fost editate albume Nicolae Labiş. Câteva dintre mărturisirile de atunci s-au transferat în cartea de faţă, care adună, conform rigorilor colecţiei, cele mai interesante evocări, contribuţii la cunoaşterea personalităţii şi operei poetului, considerat un adevărat fenomen.

Cititorul va întâlni, astfel, texte semnate de G. Călinescu, Eugen Simion, Nichita Stănescu, Gheorghe Tomozei, Lucian Raicu, Mihai Beniuc, O.S. Crohmălniceanu, Maria Banuş, Constantin Ciopraga, Ion Gheorghe, Florin Mugur, Veronica Porumbacu, Savin Bratu, Ion Arhip, Tudor Vianu, Geo Bogza, Ioan Alexandru, Horia Zilieru, Ion Arhip, George Mărgărit, Vladimir Streinu. La acestea, s-au adăugat şi altele, apărute în timp, adăugând fiecare ceva nou la profilul spiritual al celui care deschidea cu puternica, dogoritoarea-i flacără lirică, un nou spaţiu al sensibilităţii poetice în continuarea poeziei româneşti tradiţionale de cea mai bună calitate.