Răzvan THEODORESCU – Istoria văzută de aproape

38,00 lei

Format A5, 274 pagini

Autorul spune despre această carte: “Trebuie să mărturisesc că titlul acestui şir de însemnări nu-mi aparţine. Cu câtva timp în urmă, poetul Grigore Arbore îl dădea – cu totala mea adeziune – unei rubrici în care, mai bine de un an, am evocat în coloanele „Vieţii Studenţeşti” felurite momente ale culturii româneşti şi europene văzute din perspectiva unui călător ce se îndeletniceşte cu istoria.

De fapt, cu acea istorie care „văzută de aproape”, văzută, înţeleg, în amănuntele unei biografii şi ale unei opere de artă, ale unui oraş şi ale unei inscripţii, ale unei cronici şi ale unei cărţi, în paralelisme doar la prima vedere surprinzătoare şi în neaşteptate dăinuiri de înţelesuri peste veacuri şi peste ţări rămâne de fapt, dincolo de o severă disciplină academică sau de o entuziastă preocupare a amatorilor de fapte trecute, însoţitoarea cea mai fidelă a fiecăruia dintre noi în orice călătorie în timp şi în spaţiu, mai mult şi mai grav, în orice drum către noi înşine.

Cu această credinţă am strâns aici cele scrise pentru revista tinerilor studioşi, le-am adăugat alte câteva pagini născute din amintirea – de atâtea ori profitabilă şi înnoită – a altor călătorii, oferindu-le acelui viitor cititor şi călător pentru care lectura şi drumeţia echivalează cu un popas, mereu altul şi mereu acelaşi, sub semnul a ceea ce obişnuit denumim istorie.”