Serghei ESENIN – Toboşarul ceresc şi ale poeme

22,00 lei

Format B6, 188 pagini

Pe Serghei Esenin l-am considerat întotdeauna poet de inspiraţie pură, exponent al creativităţii elementare din familia celebrilor Omar Kayyam, Villon, Lermontov, Leopardi, Eminescu, Rimbaud, Bacovia. Se întâmplă în cazul acestui mare poet, aflat în afara şcolilor şi curentelor literare, de la foşnetul mestecenilor, clătinările stepei ruseşti şi până la întortocheate, labirintice frisoane sufleteşti poezia să răsară majestuoasă în autenticitatea sa. El refuză de fiecare dată abstracţiunea, livrescul, în favoarea trăirii lirice, arondează glasul libertăţii interioare spectacolului unui eu liric autentic, obţinând astfel originale manifeste autobiografice.

Vers tumultuos, sinceritate debordantă. Poezia răsărea prin toţi porii poetului blestemat, cultivator de paradoxuri şi antinomii. Astfel, poezia venea din singurătate, disperare, speranţă, mizerie, nimicnicie, înălţare, tragicomedie, început de secol douăzeci, din egoism, frustrare, suflet abisal, din blazonul blestemului.

Dinamitard, torenţial, a creat continuu ritmuri şi imagini cu o uimitoare, naturală forţă. Sfâşierile, dramatismul, autenticitatea trăirii lirice sunt ale unui mare şi adevărat poet al lumii. Această selecţie stă mărturie.