Constantin PARASCAN – Ion Creangă – Măştile inocenţei (Viaţa şi opera) Vol. XXII

35,00 lei

Format A5, 400 pagini

O nouă biografie a lui Ion Creangă, adică pe cât posibil un alt Creangă decât cel îndeobşte cunoscut, iată un pariu cu o miză foarte ridicată, făcut şi propus de Constantin Parascan într-o teză de doctorat. Autorul, romancier, trăitor de peste treizeci de ani în intimitatea scriitorului în atmosfera „bojdeucii“ din Ţicău, aşa cum mărturiseşte în Introducere, a adunat în acest timp tot ce se poate şti despre Ion Creangă şi ceva în plus…

Cu un subtext neobosit polemic, biografia urmăreşte a demonstra că omul Creangă nu era jovialul fără complexe, „întreprinzător, agresiv“ din viziunea lui G. Călinescu, şi că tot ce apărea la suprafaţă era o mască ascunzând o gravitate dictată de greutăţile, nu puţine, întâmpinate de la început şi până la sfârşit. Lectura vieţii, în datele ei strict materiale, întăreşte o astfel de presupunere.

Sigur că impresionează bibliografia exhaustivă a vieţii şi operei; sigur că Anexa constituie o premieră, după ştiinţa mea, cu integrarea fiecărui an în viaţa socială şi literară naţională şi universală. Ceea ce apreciem mai presus de orice este demersul intelectual şi spiritual întreprins de autor în scopul unei cât mai strânse pătrunderi în universul vieţii şi operei lui Creangă, şi mai ales în fiinţa profundă a artistului.