Valeriu CRISTEA – Dicţionarul personajelor lui Creangă Vol. X

38,00 lei

Format A5, 330 pagini

Dicţionarul personajelor lui Creangă de Valeriu Cristea, întreprindere unică în istoria literară românească şi universală (precum şi Dicţionarul personajelor lui Dostoevski) are meritul fundamental de a ne prezenta – în forma lor complementară, constructurală – codul documentar şi codul literar al operei marelui povestitor.

Găsim, în el, în vârfuire piramidală dovezile miracolului povestirii (= a textualizării, zicem astăzi), datorită căruia documentul se transformă în ficţiune. De fapt, nu avem de-a face cu o simplă transformare a realului în literar; e vorba de o miraculoasă constructurare după principiul logicii dinamice a  contradictoriului lupasciene. Documentarul şi ficţionalul se provoacă reciproc, se atrag într-un câmp tensional, se modelează structural. Cele două coduri se amestecă, se omogenizează, se  eterogenizează conform unei dialectici ciudate. Particularizându-se, duc totuşi la un întreg.

Urmărim, în fişele biografice şi critice, un adevărat spectacol tipologic, în care fiecare personaj, oricare i-ar fi condiţia socială, morală, biologică, reprezintă categorii, tipuri, specimene.

Eseistul de excepţie, care a fost Valeriu Cristea, ne propune, de fapt, un hipotext, analogizat în mod ingenios,  cu marele Text crengian.