Daniel CORBU – Arta confesiunii

28,00 lei

Format A5, 172 pagini

Confesionalul de faţă adună între coperţile sale mărturisirile a doisprezece poeţi ieşeni care reprezintă falanga lirică moldavă: Ioanid Romanescu, Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, Emil Brumaru, Horia Zilieru, Nicolae Turtureanu, Nichita Danilov, Lucian Vasiliu, Vasilian Doboş, Cassian Maria Spiridon, Valeriu Stancu, Nicolae Panaite. Este un spectacol, un regal de idei, am spune, al unor poeţi foarte diferiţi între ei stilistic, care, lăsându-se cuceriţi de aerul magic al poeziei mari, adevărate din toate timpurile, dizertează pe teme asemănătoare (tradiţie, poezie, boemă, prietenie, postmodernism etc.) cu un cuceritor entuziasm, în sensul platonician al vorbei (enthousiasmós, folosit în dialogul “Fedru”) desemnând starea de incadescenţă a sufletului, adică emoţiile şi tensiunea sufletului care permit kátarsis-ul.

Cartea se constituie astfel ca o serioasă Academie Liberă, ai cărei protagonişti sunt poeţii care continuă Calea regală a poeziei româneşti, cale regală care înseamnă Conachi, Alecsandri, Bacovia, Magda Isanos, Labiş, avându-l pe Eminescu drept maestru în absolut.

Categorie: