Dimitrie CANTEMIR – Descrierea Moldovei

29,00 lei

Format A5, 212 pagini

Este reeditarea celebrei cărţi a cărturarului Dimitrie Cantemir, prima carte care dă seama de identitatea locuitorilor români din această zonă şi de frumuseţile fără seamă ale Ţării Moldovei.

Cităm prefaţa din 1769 a editorului berlinez Bişing, apărută în limba latină: “Această carte minunată am scos-o eu întâiaşi dată la lumină de pe o scrisoare Latinească cu mâna, pentru care sfârşit, mi-a lăsat-o Domnul Miler sfetnicul de Colegie. Iarăşi chipul cu care a dat el de dânsa, se poate vedea la Prefaţa lui. Scrisoarea aceea este Latinească, iar eu am socotit a fi de folos ca să o dau să se tălmăcească în limba nemţească, ca să poată fi de trebuinţă şi acelora care nu ştiu limba Latinească. D. Ioan Ludovig Redslov iscusitul Profesor al corpului Cadeţilor de aici, au săvârşit această tălmăcire şi alăturând-o cu amănuntul, cu izvodul cel Latinesc, sunt răspunzător pentru adevărul ei.”