Dionisie VITCU – Actorul cu mârţoaga sau file din viaţa dramaturgului G. Ciprian

29,00 lei

Format A5, 298 pagini

De o bună bucată de vreme Dionisie Vitcu, unul din marii actori ai teatrului românesc, îşi încearcă, nu fără succes, talentul în literatură, cu precădere în zona poeziei. De astă dată intră în domeniul istoriografiei literare, dramaturgice şi a artei teatrale, pentru a dovedi că nu numai talentul de a interpreta un rol, ci şi înţelegerea textului sunt necesare pentru realizarea integrală a unui spectacol.

Îndreptarea spre G. Ciprian nu este întâmplătoare, Chirică din Omul cu mârţoaga pare a fi un rol scris special pentru Dionisie Vitcu, dramaturgul G. Ciprian (pe numele adevărat Gheorghe Constantinescu) a fost şi actor, aşa că viaţa lui este privită prioritar din această perspectivă.

Şi pentru ca studiul să-şi justifice apartenenţa la monografie, este urmărită prezenţa lui G. Ciprian pe scenele ţării şi ale lumii (la Paris reprezentarea Omului cu mârţoaga a beneficiat de concursul unor nume uriaşe în teatrul şi cinematograful francez: Georges Pitoёff, Louis Salon şi Pierre Brasseur, ultimii doi cunoscuţi şi din filmul Copiii paradisului, pe care critica franceză îl situează în vârful ierarhiei filmelor produse în întreaga istorie a cinematografului), iar într-un alt capitol putem citi largi extrase din opiniile celor care au scris despre G. Ciprian – scriitorul, actorul, omul.

Figura lui Ciprian, butucănoasă la tinereţe, capătă expresivitate în anii senectuţii. După o amplă bibliografie, cartea se încheie cu un excelent şi de maximă utilitate capitol, Evenimente artistice între cele două războaie mondiale.

Categorie: