Emil COŞERU – Dramaturgia românească pe scena Teatrului Naţional din Iaşi

28,00 lei

Format A5, 280 pagini

Cartea lui Emil Coşeru, reconstituind ad integrum repertoriul Teatrului Naţional din Iaşi, reprezintă o prezentare fidelă a începuturilor, o creionare din linii exacte, simple, fidele, oferind o imagine riguroasă a paşilor parcurşi în arta scenică.

Culeasă cu răbdare de benedictin – cartea de faţă dă prilej cititorului de a constata, chiar la simpla lectură a titlurilor pieselor jucate, că istoria teatrului dovedeşte fără de tăgadă cum la timpuri sociale diferite, vor corespunde mentalităţi diferite, societatea fiind un fond de idei – aşa cum demonstrează Roland Barthes sau Georges Gusdorf , societatea este grefată pe o vastă canava de concepte/semne (mituri) care se reformulează.

Considerăm lucrarea extrem de importantă din punct de vedere al istoriei culturale şi vedem în ea o veritabilă contribuţie la conservarea patrimoniului teatral.

Categorie: