G. Topîrceanu – viaţa şi opera – Coordonator: Daniel Corbu

35,00 lei

Cele 12.000 de pagini ale CD-ului cuprind un itinerar biobliografic,  opera antumă şi postumă, 16 studii reprezentative, 20 de evocări ale contemporanilor (M. Sadoveanu, Al. O. Teodoreanu, Saşa Pană, Ionel Teodoreanu, Otilia Cazimir, Aurel Leon etc.), corespondenţa, manuscrise, peste 150 fotografii şi filme din locurile peregrinate de Topîrceanu, precum şi interpretări ale operei (Mircea Baniciu, Tudor Gheorghe, Dionisie Vitcu, Cristina-Anca Ciubotaru etc.).