Mihai Eminescu – viaţa şi opera – Coordonator: Daniel Corbu

35,00 lei

Cuprinde: itinerar biografic (text şi imagini); opera antumă şi postumă (poezia, proza, publicistica); manuscrise; corespondenţa; traduceri ale operei (în engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă, portugheză şi arabă); studii critice ale operei; Eminescu în amintirea contemporanilor; ediţii ale operei; locuri peregrinate de Eminescu (fotografii, ilustrate, film); Mihai Eminescu în arta plastică; Interpretări artistice ale operei.