George BĂDĂRĂU – Suprarealismul românesc în context european

32,00 lei

Format A5, 200 pagini

În Suprarealismul românesc în context european sunt analizate operele suprarealiştilor interbelici, ale suprarealiştilor postbelici, cât şi operele noului suprarealism contemporan.

Sunt referiri la suprarealismul european (în special cel francez), analize din perspectiva semiotică şi pragmatică a textelor, mici eseuri de literatură comparată, imagini şi documente, interpretarea unor exegeze mai importante care vin să clarifice originalitatea suprarealismului românesc, rolul revistelor de avangardă în evoluţia culturii naţionale.

Lucrarea evidenţiază teoriile şi metodele propuse de reprezentanţii suprarealismului românesc postbelic, reprezentanţi care simţeau nevoia unei recunoaşteri internaţionale a noilor formule de scriitură, în condiţiile unei adevărate revoluţii spirituale. George Bădărău (autor, între altele, a două studii de referinţă despre două curente literare: Simbolismul şi Postmodernismul) ataşează la finalul acestui studiu sintetic o Addenda, care cuprinde câteva dintre cele mai strălucite texte suprarealiste.

Categorie: