Mihai EMINESCU – Basarabia, pământ românesc

26,00 lei

Format A5, 152 pagini

Cartea de faţă este o ediţie tematică, cuprinzând un mănunchi de articole de interes istoriografic din câmpul vast al publicisticii eminesciene şi anume toate articolele referitoare la soarta Basarabiei cea dezlipită, lipită şi iar dezlipită din trupul ţării. Trebuie să menţionăm că după proiectul de editare integrală al operei lui Eminescu, iniţiat de Perpessicius şi continuat de alţi cercetători, au apărut o serie de antologii tematice, care ne-au demonstrat amploarea preocupărilor şi gândirea proteică a lui Mihai Eminescu, pe care, aşa cum am mai afirmat, îl considerăm a doua mare personalitate iscată din aceste pământuri după Zamolxe. „Eminescu – Scrieri pedagogice”, „Eminescu şi economia naţională”, „Eminescu despre cultură şi artă”, sunt câteva dintre acestea.

Eminescu şi Basarabia. Aceste articole scrise dintr-un profund şi curat patriotism, impun viziunea marelui poet asupra duratei naţionale şi universale, asupra timpului şi a devenirii istorice. Să menţionăm că textele din prezenta ediţie, purtând data la care au apărut, sunt reproduse, cu minime actualizări de limbaj, după ediţia Academiei Române îngrijită de prof. I. Creţu, Opera politică (vol. I – 1870-1879).

În articolele politice, ca în tot ceea ce a scris, Eminescu şi-a etalat esenţele tari ale gândirii şi ale sensibilităţii, lucrând în tarele unei moralităţi pe care atunci ca şi astăzi, puţini le respectau.

Categorie: