George POPA – Eminescu sau dincolo de absolut

52,00 lei

Format B5, 516 pagini

Studiul de faţă, cercetare de-o viaţă asupra operei lui Mihai Eminescu, încearcă să pună în lumină câteva din coordonatele care traversează construcţia ideatică ridicată de George Popa sub constelaţii metafizice eminesciene.

Fundamentul acesteia îşi are rădăcinile înfipte adânc în apriorismul românesc, ale cărei tipare prezidează şi modelează, imperativ şi discret, toate creaţiile culturale din spaţiul nostru.

Exegeza prof. George Popa pune în lumină, graţie fundamentelor sale apriorice şi coerenţei argumentării, marile elanuri metafizice ale unei creaţii mistuită de nostalgia Absolutului dintru începuturi. Lucrarea autorului ieşean (format academic, 518 pagini) rămâne, în câmpul eminescologiei contemporane, cea mai de seamă contribuţie dedicată unei opere sublime.