Ion Creangă – viaţa şi opera – Coordonatori: Al. Husar şi Daniel Corbu

35,00 lei

Cuprinde 22.000 de pagini: text (opera antumă şi postumă,  scrisorile, itinerar biografic, amintiri ale contemporanilor, 16 studii critice reprezentative), copii ale tuturor manuscriselor existente la Academia Română, precum şi peste 140 de fotografii şi filme din locurile peregrinate de Creangă (Humuleşti. Broşteni, Fălticeni, Iaşi, Slănicul Moldovei), ilustrări ale operei şi vieţii în pictură, sculptură, grafică şi interpretări celebre din operă (Sadoveanu, Ştefan Ciubotăraşu, Dorel Vişan etc.).

CD-ul se încheie cu fragmente din filmele „Un bulgăre de humă”, avându-i ca interpreţi principali pe Dorel Vişan şi Adrian Pintea.