Ion POPESCU-SIRETEANU – Apelative şi nume româneşti vechi (studii de etimologie)

28,00 lei

Format A5, 330 pagini

Lucrare fundamentală pentru lingvistica şi etimologia românească, Apelative şi nume româneşti vechi de profesorul universitar Ion Popescu–Sireteanu este o valoroasă cercetare din perspectivă istorico-etimologică privind unele apelative şi familiile acestora din lexicul propriu românesc din toate regiunile ţării, din Basarabia şi de la românii din Balcani (aromâni, meglenoromâni, istroromâni).

Prezenta lucrare de cercetare se extinde şi la nume vechi de persoane şi de locuri, precum Basarab, Vlad, Moldova, Neamţ, Păcală. Specialist în istoria lexicului românesc, autorul a stabilit originea românească a multor apelative sau a avansat ipoteze cu privire la originea altora, contribuind la creşterea numărului de cuvinte româneşti cu origine cunoscută. Scrierea de faţă se bazează pe cercetări proprii în teren, dar şi pe o vastă bibliografie.

Categorie: