Ion POPESCU-SIRETEANU – Limbă şi cultură populară

39,00 lei

Format B5, 302 pagini

Cartea prof. Ion Popescu-Sireteanu constituie în cele mai multe privinţe un indiscutabil succes al istoriei limbii şi culturii noastre, al folcloristicii şi chiar al altor discipline cu care respectivele domenii se învecinează.

Cât îl priveşte pe autor, se cuvine remarcat numaidecât curajul lui de a aborda o problematică atât de spinoasă, vastă, nu o dată riscantă, cu puţine repere ferme, în luminarea diverselor aspecte care pun la contribuţie o cantitate apreciabilă de material încă neluat în seamă de către alţii sau de-a dreptul inedit, ceea ce îi permite să ajungă nu o dată la rezultate remarcabile, uneori chiar surprinzătoare.

Categorie: