Mihai Eminescu în amintirile contemporanilor – Antologie de Daniel Corbu

39,00 lei

Format A5, 450 pagini

Ca şi în cazul lui Creangă sau al lui Caragiale, ni-i dat sa regretăm lipsa unui biograf trezorier cu vocaţie, care să-l fi cunoscut îndeaproape pe Eminescu sau chiar a unui intervievator aşa cum a fost Eckerman pentru Goethe. Pe de altă parte, Eminescu n-a ţinut un jurnal.

Între cei şaptezecişipatru de evocatori cuprinşi cu texte în paginile acestei cărţi, străluceşte salba de personalităţi ale Societăţii Culturale “Junimea”, cu Titu Maiorescu en tête, aş zice principalul personaj secundar al acestei cărţi. Titu Maiorescu a fost, de altfel, singurul autor de jurnal zilnic. Rândurile unor Xenopol, Al. I. Cuza, C. Neguzzi, C. Meissener, N. Gane, Samson Bodnărescu, Iancu Alecsandri (fratele poetului Vasile Alecsandri), Kogălniceanu şi memorabilele scrisori ale lui Ion Creangă, rămân, ca şi perioada ieşeană a tânărului Eminescu, de un farmec aparte.