Mihai EMINESCU – Sonete

16,00 lei

Format B6, 52 pagini

Câte sonete a lăsat aceleiaşi tulpine? Şase sunt antumele. Perpesicius numeşte încă douăzeci de postume. Unele precizări îi aparţin lui G. Ibrăileanu. Aşadar, 26 – cifră pe care şi-o însuşeşte şi L. Gáldi, autorul unui remarcabil volum de stilistică eminesciană.

Dar cel puţin încă trei sonete din ciclul de opt sonete satirice având ca punct de plecare o pagină tristă din existenţa poetului („trimiteri” la Dimitrie Petrino), deşi toate au valoare autonomă – vădind sub aspect artistic virtuţi incontestabile, ar trebui citate în întregime, mărindu-se astfel la 29 cifra sonetelor supuse atenţiei cercetătorilor literari. O face cartea de faţă.