SCRIERILE lui Ioan Creangă. Volumul I. Poveşti (Ediţie anastatică) (Vol. XXIX)

35,00 lei

Ediţia anastatică a scrierilor lui Creangă este cuprinsă în două volume, aşa cum au apărut la Editura Casa Şcoalelor, în 1890 şi 1892. Primul volum adună toate poveştile scrise de marele humuleştean şi beneficiază de o prefaţă de A.D. Xenopol.

Redăm un fragment din cuvântul prefaţatorului: „Operile lui Creangă vor alcătui două volume, din cari cel întăiu cuprinde Poveştile sale atît cele poporane, cît şi acele în formă de novele ieşite din concepţiunea personală a autorului. Acest volum ie înzestrat numai cu portretul lui Creangă.

Al doilea volum, care va conţinea minunatele lui Amintiri din copilărie, Anecdote, Gîndiri, Poezii şi cîteva Fragmente din bucăţi, pe cari nu apucă să le isprăvească, va fi împodobit şi cu cîmpeniile, în număr de 7, ale D-lui Buicliu. […]”