Nicolae ŢIMIRAŞ – Ion Creangă după documente vechi, însemnări şi mărturii inedite Vol. XXIV

35,00 lei

Format A5, 264 pagini

Autorul mărturiseşte: „Mă gândeam, la început, să public numai ceea ce găsisem nou, într-o ladă cu cărţi, descoperită în casa fostei nurori a scriitorului. Dar cercetând numeroasele însemnări, făcute de mâna lui Creangă pe filele cărţilor sale de studii, am fost surprins de valoarea documentară a materialului, ceea ce m-a determinat să scriu o monografie completă. Cu hotărârea aceasta, am studiat cu osebită răbdare şi materialul vechiu, care a servit în trecut la alcătuirea biografiei sale, şi am fo­losit toate documentele serioase, lăsând în umbră sau recti­ficând tot ce mi s-a părut fără temeiu şi eronat.

Autorul lucrării de faţă, ţinând seamă de toate lacunele lu­crărilor din trecut, – puţine şi incomplete, – n-are decât o singură dorinţă: să contribue, cu materialul său documentar, la luminarea figurii marelui povestitor, care, vreme de peste o jumătate de veac, face gloria literaturii române.”