Vasile CONTA – Teoria ondulaţiunii universale

28,00 lei

Format A5, 210 pagini

Vasile Conta spune: “Prin expunerea Teoriei fatalismului am dovedit, cred, că, după starea de astăzi a ştiinţelor pozitive, nu se poate admite că s-ar afla în lumea întreagă altceva decât materie, că aceasta din urmă are însuşiri, care toate la un loc constituie aceea ce se numeşte forţă, că, prin urmare, materia şi forţa nu sunt decât unul şi acelaşi lucru, divizibil în min­tea noastră când îl privim sub puncte de vedere deosebite, dar indivizibil fiziceşte, şi că toate feno­menele din lume sunt supuse la legi fatale.

Căutarea şi cunoaşterea acestor legi sunt scopul şi obiectul ştiinţelor pozitive, iar aplicarea instinctivă sau vo­luntară a aceloraşi legi la scopuri practice, adică la bunăstarea omului, este scopul şi obiectul artelor în genere.

Prin studiul de faţă mă voi sili să dovedesc existenţa şi să fac întrucâtva şi explicaţia practică a unei legi, pe care voi numi-o legea ondulaţiunii universale. Această lege, după cum se va vedea, este una din cele mai generale ale materiei, şi va fi, poate, una din cele mai fecunde pentru cercetă­rile ştiinţelor pozitive în genere.”

Categorie: