Daniel DIMITRIU – Bacovia înainte şi după Bacovia

29,00 lei

Format A5, 212 pagini

Unul dintre cele mai profunde studii despre poetul George Bacovia este cel al criticului şi istoricului literar Daniel Dimitriu, intitulat Bacovia înainte şi după Bacovia.

Daniel Dimitriu convinge lectorul că Bacovia este inconfundabil, nu numai dacă îl raportăm la alţi poeţi, ci şi dacă îl raportăm la el însuşi, la ceea ce a fost el la început, când consuma multe cuvinte, şi la ceea ce a ajuns după acel prim Bacovia când era consumat, devorat de tăcere. De asemenea, autorul  pledează, mai ales în ultimele capitole, în favoarea unui curent literar Bacovia, care a influenţat mulţi poeţi  români ai secolului XX.

Categorie: