Vasile LOVINESCU – Creangă şi Creanga de aur vol. XXI

39,00 lei

Format A5, 402 pagini

Prezenta lucrare nu este ceea ce se numeşte în mod obişnuit un studiu de folclor; basmele lui Creangă sunt doar un punct de plecare, pretext şi materie primă ale unor consideraţii strict adecvate şi ţesute pe ştiinţa sim­bolurilor, disciplină tradiţională caracterizată ca imua­bilă, unanimă, perenă, cu legi proprii coextensive cu ace­lea ale unui univers semnificativ şi ierarhizat, misterios, dar nu absurd. A poseda această ştiinţă este a poseda Creanga de Aur şi firul Ariadnei, simboluri complemen­tare.

Creanga de Aur relevă o cărăruie acolo unde ve­deai numai junglă. Firul Ariadnei lasă o dâră perma­nentă pe locul păşit şi împiedică poteca să se mistuie în spatele exploratorului, ceea ce ar desfiinţa orice posibi­litate de întoarcere.

Aceasta fiind natura adâncă a basmelor, e normal ca în labirintul operei lui Creangă să nu se poată intra şi ieşi decât cu Creanga de Aur în mână, cu firul Ariadnei în cealaltă; e necesar un răgaz ca să facem câteva precizări asupra acestor simboluri.