Petru REZUŞ – Pe urmele lui Ion Creangă Vol. XX

20,00 lei

Format A5, 142 pagini

Autorul consideră necesar acest volum deoarece „pentru a te apropia deci de Ion Creangă, nu strică, măcar în această privinţă, să înţelegi şi sufletul mult oropsitului diacon, să descifrezi ieroglifele inimii lui, rămase în ceea ce el a trăit şi a scris.

Dar mai mult decât de izvoare şi de operă, să te apropii de viaţa unui slujbaş „năimit” din a doua jumă­tate a veacului al XIX-lea, fără înclinaţie pentru profesiunea sa şi inadaptabil unor „observanţe” învechite. Ion Creangă ne este deci un permanent şi surprinzător contem­poran şi poate fi înţeles integral, cum n-a fost înţeles pe vremea lui. Este ceea ce am încercat, mergând pe altă cale şi lăsând deo­parte alte posibilităţi de exprimare şi rea­lizare, folosite de alţii, să dovedesc cu aceste amintiri reale ale lui Ion Creangă, pe care le-am înşirat de la Socola încoace (1855 – 1889).”