Veronica MICLE – Raze de lună

24,00 lei

Format B6, 190 pagini

În literatura română, poeta Veronica Micle nu poate fi despărţită de personalitatea lui Eminescu. A fost de datoria noastră, în cuvântul însoţitor al acestei noi ediţii cuprinzând poeziile Veronicăi Micle, să lămurim această relaţie în care, atât detractorii, cât şi lăudătorii au consumat atâta cerneală, dar şi locul poetei în peisajul poeziei româneşti.

Prin tot ceea ce a scris, Veronica Micle rămâne în literatura română un poet romantic de sorginte eminesciană, excelând în special în poezia de dragoste. O considerăm astfel pe Veronica Micle, în linia unor comentatori din care pe întâiul loc îl aşezăm pe Augustin Z.N.Pop, primul emul al lui Eminescu (fără a-l pastişa, ca Samson Bodnărescu şi alţii), primul poet eminescian, atât prin ideaţie, cât şi prin formă şi ton. O poezie de profundă sensibilitate şi sinceritate a sentimentului, în texte diferite realizate, de la descriptivism romantic până la blestem şi alungare.

Ediţia de faţă, cuprinzând toate poemele, un itinerar biografic, o bibliografie, o iconografie, precum şi cele mai importante texte critice, ne place s-o considerăm edificatoare pentru reconsiderarea unui poet.