Grigore ILISEI – Octavia

36,00 lei

Format A5, 276 pagini

Grigore Ilisei, care începuse apariţiile editoriale cu volume de povestiri, a trecut apoi la romane, păstrând cu grijă zestrea producţiilor anterioare.

Personajele fac parte din familia interiorizaţilor cu reacţii neprevăzute, greu descifrabile, naratorul are, element al modernităţii, un ochi format pentru mişcările fine, adevărate tropisme ale unor naturi care au oroare de exhibarea trăirilor: Duhul lui Sadoveanu pluteşte peste textele scrise cu plăcerea povestirii, deşi autorul este atras nu atât de muzicalitatea bine ordonată a succesiunii frazelor şi de jocul sunetelor, cât de picturalitatea de tip impresionist, de receptarea alternanţelor de lumină şi suprapunerea imaginilor în conştiinţa subiectului receptor. Romanele care au urmat, Ceasul oprit, Masa de biliard, moştenesc plăcerea povestirii, organizarea textului cu un nucleu central în jurul căruia gravitează scurte naraţiuni, întrând şi în istoria mare, nu numai în cea trăită de personaje.

Octavia, care a urmat, abandonează perspectiva istorică-adevărată şi motivată obsesie a prozatorilor din a doua jumătate a secolului trecut-abordând o problematică umană, valabilă în orice condiţii.