Al. HUSAR – Lucian Blaga între amintire şi actualitate Vol. II

35,00 lei

Format A5, 154 pagini

Rareori, cel puţin în literatura română, un poet să-şi fi definit profilul său liric, în fond fiinţa sa intimă, în reală, uneori spectaculoasă evoluţie de la un volum la altul, – mai complex, mai profund decât Lucian Blaga.

Al. Husar este interesat în această carte de analiza operei ca analiză a simbolului şi – mai presus de orice – în plasma organică a mitului, prin conversiunea subiectivului în obiectiv, saltul de la tip la arhetip în acest „mister păgân” ce-l înalţă pe om la rangul de zeu.