Lucian GRUIA – Lucian Blaga. Universul clepsidră şi matricea stilistică Vol. VIII

24,00 lei

Format A5, 116 pagini

Autorul mărturiseşte în Argumentul acestei cărţi: „Am început să scriu această carte acum patruzeci de ani, când, după terminarea liceului, ştiam pe de rost toate poeziile lui Lucian Blaga, din cele două volume publicate cenzurat în colecţia „Biblioteca pentru toţi.” Continuam astfel, preocupările unchiului meu, regretatul poet Basil Gruia, de cercetare a operei şi biografiei lui Blaga.

Când m-am născut, am fost botezat Lucian, la sugestia lui Basil, care s-a gândit atunci la prenumele ilustrului gânditor din Lancrăm. Faptul i s-a comunicat şi filosofului, cu ocazia unei vizite pe care acesta a făcut-o la via lui Basil de la Cisteiul de Mureş.

Îmi place să cred că nu e o anecdotă şi marele om de cultură a aflat de existenţa mea, cel care astăzi public o carte despre opera sa. Doream să cercetez, încă după absolvirea liceului, în ce măsură se aplică matricea stilistică elaborată de filosof, la propria sa operă. Pentru aceasta, trebuia să desprind din întreaga operă blagiană: filosofie, poezie, proză, dramaturgie, viziunea specifică autorului asupra lumii. După ce am citit remarcabilul studiu al lui Vasile Băncilă – Lucian Blaga energie românească (Ed. Marineasa, Timişoara, 1995), am aflat că emulul lui Blaga denumeşte metoda de cercetare a unui autor prin propriile sale idei, autognostică.”

Cartea lui Lucian Gruia constituie un exemplu de asemenea cercetare.