Antologie de Daniel CORBU – Lucian Blaga în amintirile contemporanilor Vol. I

43,00 lei

Format A5, 466 pagini

Nici Lucian Blaga nu s-a bucurat în timpul vieţii de un biograf acribios sau de un interviviator consacrat şi aplicat, aşa cum a fost, de exemplu, Eckermann pentru Goethe. Gânditor singuratic, poetul filosof evita socializarea forţată, neaflându-i vreun sens. Cei care au pătruns în intimitatea universului său, evocatorii de mai târziu, au făcut-o când Lucian Blaga era deja o personalitate a culturii noastre.

Cartea de faţă adună o serie de evocări despre marele poet şi filosof român, semnate de condeie foarte diverse, unele impresioniste, altele cu un grad mai mare de obiectivitate din perioade şi contexte sociale diferite.

Lucian Blaga a fost receptat foarte diferit în epoca pe care a traversat-o. Aceste pagini diferite, creatoare de dihotomii sunt prezente în paginile prezentei cărţi. De exemplu, Teohar Mihadaş, care l-a cunoscut la Bucureşti în 1942, povesteşte că în preajma lui Lucian Blaga trăia starea de fericire a unui neofit în faţa unui iniţiat.

Pentru Alexandru Husar, care l-a cunoscut ca student şi apoi asistent universitar, importante erau la Blaga „sensibilitatea, disponibilitatea, luminozitatea, în fond, umanitatea, care par a caracteriza în ochii săi, deopotrivă omul şi opera sa”. Ovidiu Crohmălniceanu accentuează „apropierea de Brâncuşi şi acel „tradiţionalism metafizic” care detestă pitorescul etnografic sămănătorist.

George Călinescu vorbea, într-un studiu extins din Istoria literaturii despre panteismul mistico-bucolic al lui Lucian Blaga, în timp ce pentru Edgar Papu, care-l cunoscuse în 1936 la Viena era un mare profesor european al culturii. Mărturisirile cuprinse în prezentul volum, făcute despre un atât de original poet şi filosof român de către, între alţii, Valeriu Anania, Şt. Aug. Doinaş, Constantin Noica, I.D. Sârbu, Ionel Popa, Ion Bălu, G. Călinescu, Ovid. S. Crohmălniceanu, Constantin Ciopraga, Şerban Cioculescu, Edgar Papu ş.a., le considerăm esenţiale pentru determinarea unui profil intelectual şi moral al lui Lucian Blaga.