Daniel CORBU – Documentele Haosului

55,00 lei

Format B5, 610 pagini

Publicată în colecţia Ediţii Critice  antologia de autor Documentele Haosului ni-l arată pe poetul Daniel Corbu cucerit în continuare de lirismul înalt şi de cuvântul metafizic.

Volumul de faţă reprezintă o antologie din toate cărţile publicate (cu o prefaţă semnată de Acad. Mihai Cimpoi şi o postfaţă de Ioan Holban), însă în el sunt aduse în atenţie şi poeme inedite, scrise de poet în ul­timii doi ani, poeme care ni-l arată pe Daniel Corbu în imposibilitatea de a truca limbajul poetic, în imposibilitatea de a face compromisuri cu epoca pozitivistă pe care o trăieşte, în imposibilitatea de a se dezlipi de singura condiţie socială pe care o are, anume aceea de sclav al metaforei.

Daniel Corbu rămâne un poet metafizic, un poet al cărui ton este sensibil şi afectiv, un poet ale cărui gânduri pot fi văzute ca un raport dintre fiinţă către fiinţă. De aceea, îl aşezăm lângă marii poeţi români. Documentele Haosului sunt, în fond, razele „soarelui negru al cernelii”, născute din „nevindecata rană” a poetului, sunt acele străzi imperiale peste care trec „orbii care visează focuri de artificii”, sunt „procesele verbale ale tuturor bătăliilor” pe care Daniel Corbu le poartă cu sine însuşi, sunt, nu în cele din urmă, amintirile locuite de zeiţa Casandra, mama aceluia care zilnic se naşte din pântecul cuvintelor.