Nicolae DABIJA – Poeme pentru totdeauna

55,00 lei

Format B5, 682 pagini

Nicolae Dabija aparţine familiei preacurate de spirite care la noi începe cu Cantemir, continuă cu Haşdeu, Eminescu, Blaga şi alţi câţiva înspre noi apostoli ai enciclopedismului, meniţi să devină semne de unire între filosofie, istorie, literatură. Antologia de faţă, cu titlul Poeme pentru totdeauna, este o selecţie făcută cu maximă exigenţă din toată lirica poetului.

Şi dacă Nicolae Dabija a visat o viaţă întreagă, asemenea lui Mallarmé, la o carte în care s-ar găsi toate versurile pe care a vrut să le scrie, s-ar putea chiar aceasta să fie cartea, construită piatră cu piatră, asemenea unei catedrale, în peste trei decenii. Ea vine, cu dragoste, în întâmpinarea cititorului de bună credinţă care, de la intrarea pridvorică, e primit cu versurile: „Doru-mi-i de Dumneavoastră/ ca unui zid de o fereastră”. Câţi poeţi nu râvnesc la fericirea de a fi scris aceste două versuri!

Poet profund, de o izbitoare modernitate şi o cuceritoare sinceritate a discursului, o prospeţime ideatică şi o retorică originală, orfic, metafizic şi oracular, cu seve în eminescianism, parabolic, mesianic, adept al simplităţii clasice, Nicolae Dabija este unul dintre cei mai importanţi poeţi de limbă română ai ultimei jumătăţi de secol.