Mihai CIMPOI – Grigore Vieru, poetul arhetipurilor (monografie revizuită şi adăugită)

32,00 lei

Format A5, 226 pagini

Moartea unui poet seamănă întru totul cu viaţa sa, proiectându-i, ca într-un remember punctele luminescente ale operei şi personalităţii. Care sunt aceste puncte în cazul lui Grigore Vieru ? Sunt cele pe Acad. Mihai Cimpoi le-a remarcat în ediţia cărţii noastre din 2005, puse într-un relief deosebit de versurile din ultimii ani de viaţă: arhetipalitatea, clasicitatea (gnomică, rapsodică, folclorică), religiozitatea – cele trei ,,balene” pe care se ţine universul său.

Rezumând putem spune că Grigore Vieru a fost, prin excelenţă, o Fiinţă întru poezie.

Figură-simbol, a avut şi o moarte tragică, semnificaţia căreia ne apare – acum –  într-un fel providenţială: destinul său s-a contopit cu destinul Basarabiei. Putem vorbi astfel, de o asumare, la nivel de înaltă conştiinţă şi intensă simţire, a riscului existenţial al unei atari contopiri. O carte care întregeşte imaginea omului şi a marelui poet de limbă română.

Categorie: