Eugen SIMION – Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial Vol. XV

27,00 lei

Format A5, 182 pagini

Datorăm academicianului Eugen Simion o relectură postmodernă a operei crengiene  printr-o proiectare probantă pe imensul tablou fenomenologic, reconstituit cu exemple edificatoare din întreaga literatură universală, al genurilor biografice.

După studiile profunde ale lui Iorga, Ibrăileanu, Călinescu şi Boutière, cărora li s-au adăugat – în contextul inegal al odiseii receptării – altele mai modeste sau substanţiale – semnate de Vl. Streinu, T. Vianu, V.Lovinescu, C.Ciopraga, G.Munteanu, Ion Holban, C.Parascan, Mircea A. Diconu, Valeriu Cristea – demersul exegetic al lui Eugen Simion vine cu accente noi, sugerate de rolul autoficţiunii, care identifică autorul cu personajul, de raporturile dintre elementul textual cu care naratorul se codifică într-o existenţă lingvistică şi cel extratextual autorul concret, de modul de a înţelege relaţiile Lumea = Limba, Lumea = Theatrum mundi, de conştientizarea distanţei dintre timpul scrierii şi timpul trăirii. Ni se propune, apoi, o analiză  originală a operelor „corozive” şi a reprezentărilor „diavoleşti”.