Leca MORARIU – Ion Creangă – studii şi note critice Vol. III

25,00 lei

Format A5, 302 pagini

Cartea adună pentru prima oară toate contribuţiile la temă ale omului de vastă cultură Leca Morariu (1888-1963), sub titlul Ion Creangă în studii şi note, ediţie îngrijită şi postfaţă de Liviu Papuc, studiu introductiv de acad. Mihai Cimpoi.

Universitarul cernăuţean Leca Morariu s-a apropiat de viaţa şi opera lui Ion Creangă în repetate rânduri, scoţând la iveală studii temeinice, precum Institutorul Creangă (continuat de Popa Duhu şi Zahei Creangă) şi Drumuri moldovene (Pe urmele lui Ion Creangă), ambele premiate de Academia Română în 1926, la care se adaugă analize pe text ale unor lucrări româneşti şi străine privitoare la viaţa şi opera marelui humuleştean (avându-i în vedere pe autori precum Jean Boutière, Gustav Weigand, G. Călinescu, E. Lovinescu ş.a.).

Leca Morariu dezvăluie în aceste cercetări atât spectacolul operei, cât şi aşezarea lui Creangă în atmosfera literară a sfârşitului de secol al nouăsprezecelea.